THÔNG BÁO VỀ VIỆC TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM, HỖ TRỢ HỌC NGHỀ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP (BHTN), KỂ TỪ NGÀY 15/10/2021.

 • 18/10/2021
 • 159

Thực hiện công văn số 6493/UBND-VX ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc tạm thời điều chỉnh một số biện pháp để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định, thông báo thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và tiếp nhận hồ sơ hưởng chế độ BHTN bằng hình thức trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện, cụ thể như sau:

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415