QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2021/QĐ-TTg NGÀY 07/7/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415