THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHTN TRỰC TUYẾN VÀ GỬI HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN

 • 29/06/2021
 • 256

Thực hiện công văn số 2567/UBND-VX ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 27/6/2021 của UBND tỉnh Bình Định và chỉ đạo của Sở Lao động - TB và XH tỉnh Bình Định.

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415