TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ VÀ CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG ỨNG DỤNG BLUEZONE

 • 02/06/2021
 • 177

Theo số liệu thống kê của Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông, đến ngày 26/5/2021, toàn tỉnh chỉ mới có 973.075 người cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, chiếm tỷ lệ 13.66% dân số có điện thoại thông minh và đứng thứ 43/63 tỉnh, thành trong toàn quốc.

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415