THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

 • 01/06/2021
 • 209

Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở một số tinh, thành khu vực phía Nam nước ta tiếp tục có diễn biến phức tạp khi liên tục ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh đến nay đã ghi nhận 108 ca nhiễm ở cộng đồng với 4 chuỗi lây nhiễm khác nhau, trong đó 100 ca lây nhiễm được ghi nhận từ ngày 27/5 đến nay. Một số tinh như Long An, Bạc Liêu, Tây Ninh và Bình Dương...

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415