THƯ MỜI THAM GIA PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 10 (20/05/2021)

 • 19/05/2021
 • 165
SÔÛ LAO ÑOÄNG-TB&XH BÌNH ÑÒNH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XH BÌNH ĐỊNH
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 264/TM-TTDVVL

Bình Định, ngày 17 tháng 5 năm 2021

                                                               

THƯ MỜI

Tham gia Phiên giao dịch việc làm định kỳ lần thứ 10 năm 2021

 


          Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định trân trọng kính mời:

Công ty/doanh nghiệp:.................................................................................

          Đến tham gia Phiên giao dịch việc làm định kỳ lần thứ 10 - ngày 20/05/2021.

          Đến với Phiên giao dịch việc làm định kỳ được tổ chức vào ngày 05 và ngày 20 hàng tháng tại Sàn giao dịch việc làm của Trung tâm, Quý công ty/doanh nghiệp được đón tiếp chu đáo, tư vấn hướng dẫn tận tình, có nhiều cơ hội lựa chọn phỏng vấn, sơ tuyển, tuyển dụng các ứng viên đủ trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu của Quý công ty/ doanh nghiệp.

          Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian tổ chức: 08 giờ, ngày 20 tháng 5 năm 2021.

- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định, số 215 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn và 04 văn phòng đại diện tại:

+ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX huyện Tây Sơn. Địa chỉ: QL 19, thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn;

+ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX thị xã An Nhơn. Địa chỉ: 02 Tăng Bạt Hổ, phường Bình Định, thị xã An Nhơn;

+ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX huyện Phù Mỹ. Địa chỉ: Khu phố Diêm Tiêu, thị trấn Phù Mỹ, huyện  Phù Mỹ;

+ Trường Cao đẳng Bình Định (Cơ sở 2). Địa chỉ: Khu phố 5, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn.

          Để tổ chức Phiên giao dịch việc làm đạt kế hoạch, có hiệu quả, Quý công ty/ doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm và các điểm vệ tinh, đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm và gửi về hộp thư: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

          Mọi thông tin về “Phiên giao dịch việc làm” xin liên hệ SĐT: (0256) 3646 509./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Website Trung tâm;

- Lưu VP, P.TVGTVL&CƯLĐ.

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 

Lê Văn Nghinh

 

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415