TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 4/2021

 • 12/05/2021
 • 307

Tháng 4/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 71 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 2.212 chổ việc làm trống; 205 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng lao động phân theo nhóm ngành và trình độ:

TT

Ngành nghề

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

553

264

28

24

367

 

134

2

Tài chính – Kế toán

37

24

4

11

22

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

160

59

 

4

2

 

154

4

Công nghệ - Kỹ thuật

590

3

5

15

31

39

500

5

Giáo dục – Y tế

10

7

3

1

6

 

 

6

Chế biến

638

311

 

2

3

2

631

7

Xây dựng

68

1

7

10

 

26

25

8

Văn phòng

44

16

1

24

4

15

 

9

Vận tải, kho bãi, XNK

112

 

 

3

1

100

8

 

Tổng cộng

2.212

685

48

94

436

182

1.452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Giải quyết việc làm phân theo nhóm ngành và trình độ

TT

Ngành nghề

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

36

16

11

3

2

 

20

2

Tài chính – Kế toán

16

15

13

3

 

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

24

14

2

 

 

 

22

4

Công nghệ - Kỹ thuật

15

3

7

3

2

 

3

5

Chăn nuôi – Trồng trọt

2

1

 

 

1

 

1

6

Giáo dục – Y tế

5

3

2

3

 

 

 

7

Chế biến

68

57

 

2

5

 

61

8

Xây dựng

9

 

5

1

 

 

3

9

Văn phòng

10

4

4

4

2

 

 

10

Vận tải, kho bãi, XNK

20

1

1

2

1

13

3

 

Tổng cộng

205

114

45

21

13

13

113

3. Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

- Số lượt người được tư vấn XKLĐ: 62 lượt người

- Số lao động đăng ký tham gia chương trình: 14 người. Trong đó:

+ Nhật Bản: 13 người;

+ Đài Loan: 01 người.

- Số lao động đăng ký tham gia phỏng vấn đơn hàng: 07 người. Trong đó:

+ Nhật Bản: 06 người;

+ Đài Loan: 01 người.

- Số lao động đạt phỏng vấn các đơn hàng: 14 người. Trong đó:

+ Nhật Bản: 13 người;

+ Đài Loan: 01 người.

- Số lao động có lịch xuất cảnh: 06 người. Trong đó:

+ Nhật Bản: 06 người;

+ Khác: 0 người.

4. Giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp:  

Số người được tư vấn việc làm, học nghề: 896 người

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN: 896 người.

Số người có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 757 người.

Số người được hỗ trợ học nghề: 76 người.

Số người được hỗ trợ giới thiệu việc làm: 180 người.

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415