TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THEO CHỈ ĐẠO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CÔNG ĐIỆN Số 541/CĐ-TTG NGÀY 23/4/2021

 • 03/05/2021
 • 266

Thực hiện Công điện số 541/:CĐ-TTngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và nhằm thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân, đặc biệt trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu :

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415