TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ I/2021

 • 09/04/2021
 • 625

Quý I/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 127 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 3.202 chổ việc làm trống; 437 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau

1. Nhu cầu tuyển dụng lao động phân theo nhóm ngành và trình độ:

TT

Ngành nghề

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

166

84

6

43

68

1

48

2

Tài chính – Kế toán

56

30

9

23

24

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

111

55

 

4

6

27

74

4

Công nghệ - Kỹ thuật

195

28

8

20

112

35

20

5

Chăn nuôi – Trồng trọt

11

1

1

 

1

 

9

6

Giáo dục – Y tế

90

47

 

7

21

 

62

7

Chế biến

2.509

1.218

 

31

72

119

2.287

8

Xây dựng

5

 

2

1

2

 

 

9

Văn phòng

25

14

6

12

7

 

 

10

Vận tải, kho bãi, XNK

34

2

1

 

7

24

2

 

Tổng cộng

3.202

1.479

33

141

320

206

2.502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Giải quyết việc làm phân theo nhóm ngành và trình độ

TT

Ngành nghề

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

61

27

24

12

4

 

21

2

Tài chính – Kế toán

47

40

31

8

8

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

52

37

5

4

1

 

42

4

Công nghệ - Kỹ thuật

43

3

13

10

7

 

13

5

Chăn nuôi – Trồng trọt

3

2

1

 

 

 

2

6

Giáo dục – Y tế

12

8

5

4

3

 

 

7

Chế biến

162

118

2

4

5

1

150

8

Xây dựng

8

 

6

1

 

 

1

9

Văn phòng

23

14

12

7

1

 

3

10

Vận tải, kho bãi, XNK

26

4

2

2

5

16

1

 

Tổng cộng

437

253

101

52

34

17

233

3. Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

- Số lượt người được tư vấn XKLĐ: 2.782 lượt người

- Số lao động đăng ký tham gia chương trình: 45 người. Trong đó:

+ Nhật Bản: 42 người;

+ Châu Âu: 02 người;

+ Đài Loan: 01 người

- Số lao động đăng ký tham gia phỏng vấn đơn hàng: 33 người. Trong đó:

+ Nhật Bản: 30 người;

+ Đài Loan: 01 người;

+ Châu Âu: 02 người.

- Số lao động đạt phỏng vấn các đơn hàng: 05 người. Trong đó:

+ Nhật Bản: 04 người;

+ Châu Âu: 01 người;

- Số lao động có lịch xuất cảnh: 30 người. Trong đó:

+ Nhật Bản: 30 người;

+ Khác: 0 người.

4. Giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp:  

Số người được tư vấn việc làm, học nghề: 1.662 người

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN: 1.662 người.

Số người có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 1.448 người.

Số người được hỗ trợ học nghề: 288 người.

Số người được hỗ trợ giới thiệu việc làm: 351 người.

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415