TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 02/2021

 • 09/03/2021
 • 615

Tháng 02/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 31 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 491 chổ việc làm trống; 119 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng lao động phân theo nhóm ngành và trình độ:

TT

Ngành nghề

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

17

7

3

5

4

1

4

2

Tài chính – Kế toán

20

11

3

13

4

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

44

27

 

1

1

22

20

4

Công nghệ - Kỹ thuật

38

14

 

 

36

1

1

5

Chăn nuôi – Trồng trọt

5

 

 

 

 

 

5

6

Chế biến

353

140

 

 

 

10

343

7

Văn phòng

4

3

3

1

 

 

 

8

Vận tải, kho bãi, XNK

10

 

1

 

1

6

2

 

Tổng cộng

491

202

10

20

46

40

375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Giải quyết việc làm phân theo nhóm ngành và trình độ

TT

Ngành nghề

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

15

8

6

5

1

 

3

2

Tài chính – Kế toán

13

10

7

4

2

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

15

13

1

1

 

 

13

4

Công nghệ - Kỹ thuật

13

2

3

2

1

 

7

5

Chăn nuôi – Trồng trọt

3

2

1

 

 

 

2

6

Giáo dục – Y tế

4

1

2

1

1

 

 

7

Chế biến

44

30

 

2

3

 

39

8

Văn phòng

5

2

4

 

 

 

1

9

Vận tải, kho bãi, XNK

7

2

 

1

3

3

 

 

Tổng cộng

119

70

24

16

11

3

65

3. Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

- Số lượt người được tư vấn XKLĐ: 65 lượt người

- Số lao động đăng ký tham gia chương trình: 06 người. Trong đó:

+ Nhật Bản: 06 người;

+ Khác: 0 người.

- Số lao động đăng ký tham gia phỏng vấn đơn hàng: 05 người. Trong đó:

+ Nhật Bản: 05 người;

+ Khác: 0 người.

- Số lao động đạt phỏng vấn các đơn hàng: 00 người.

- Số lao động có lịch xuất cảnh: 13 người. Trong đó:

+ Nhật Bản: 13 người;

+ Khác: 0 người.

4. Giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp:  

Số người được tư vấn việc làm, học nghề: 293 người

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN: 293 người.

Số người có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 408 người.

Số người được hỗ trợ học nghề: 59 người.

Số người được hỗ trợ giới thiệu việc làm: 95 người.

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415