TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 01/2021

 • 08/02/2021
 • 493

Tháng 01/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 39 doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 1729 chổ việc làm trống; 131 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng lao động phân theo nhóm ngành và trình độ:

TT

Ngành nghề

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

83

43

3

22

28

 

30

2

Tài chính – Kế toán

11

5

1

 

10

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

30

14

 

 

5

 

25

4

Công nghệ - Kỹ thuật

21

1

1

5

15

 

 

5

Chăn nuôi – Trồng trọt

2

1

 

 

 

 

2

6

Giáo dục – Y tế

3

2

 

2

 

 

1

7

Chế biến

1.565

781

 

31

35

109

1.390

8

Xây dựng

3

 

2

 

1

 

 

9

Văn phòng

9

4

1

7

1

 

 

10

Vận tải, kho bãi, XNK

2

 

 

 

1

1

 

 

Tổng cộng

1.729

851

8

67

96

110

1.448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Giải quyết việc làm phân theo nhóm ngành và trình độ

TT

Ngành nghề

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

23

9

9

4

2

 

8

2

Tài chính – Kế toán

12

9

10

1

1

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

22

12

3

1

1

 

17

4

Công nghệ - Kỹ thuật

12

 

3

5

1

 

3

5

Giáo dục – Y tế

2

2

1

 

1

 

 

6

Chế biến

44

33

 

 

1

1

42

7

Xây dựng

4

 

3

 

 

 

1

8

Văn phòng

8

4

3

4

1

 

 

9

Vận tải, kho bãi, XNK

4

1

2

1

1

 

 

 

Tổng cộng

131

70

34

16

9

1

71

3. Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

- Số lượt người được tư vấn XKLĐ: 32 lượt người

- Số lao động đăng ký tham gia chương trình: 12 người. Trong đó:

+ Nhật Bản: 10 người;

+ Hàn Quốc: 02 người (EPS);

- Số lao động đăng ký tham gia phỏng vấn đơn hàng: 07 người. Trong đó:

+ Nhật Bản: 05 người;

+ Đài Loan: 01 người.

+ Rumani: 01 người.

- Số lao động đạt phỏng vấn các đơn hàng: 00 người.

- Số lao động có lịch xuất cảnh: 06 người. Trong đó:

+ Nhật Bản: 06 người;

4. Giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp:  

Số người được tư vấn việc làm, học nghề: 525 người

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN: 525 người.

Số người có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 521 người.

Số người được hỗ trợ học nghề: 74 người.

Số người được hỗ trợ giới thiệu việc làm: 116 người.

 

 

 

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415