TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2020

 • 08/02/2021
 • 532

Năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 502 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 10.057 chổ việc làm trống trong và ngoài tỉnh; 2.368 lao động có nhu cầu tìm việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng lao động phân theo nhóm ngành và trình độ:

TT

Ngành nghề

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

719

350

75

151

198

17

278

2

Tài chính – Kế toán

293

168

78

72

143

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

366

189

14

10

65

31

246

4

Công nghệ - Kỹ thuật

1.340

198

207

152

461

154

366

5

Chăn nuôi – Trồng trọt

341

163

4

2

7

15

313

6

Chế biến

6.416

4.954

2

3

13

370

6.028

7

Xây dựng

124

14

74

13

6

 

31

8

Giáo dục – Y tế

90

44

22

10

56

2

 

9

Văn phòng

75

37

59

14

2

 

 

10

Vận tải, Kho bãi, XNK

293

77

6

9

14

263

1

 

Tổng cộng

10.057

6.194

541

436

965

852

7.263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So sánh nhu cầu tuyển dụng năm 2019 và 2020 theo nhóm ngành

 

 

2. Nhu cầu tìm việc làm phân theo nhóm ngành và trình độ:

 

TT

Ngành nghề

 

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

400

227

107

67

27

10

189

2

Tài chính – Kế toán

246

189

147

66

31

1

1

3

Dịch vụ - Phục vụ

330

198

35

26

9

7

253

4

Công nghệ - Kỹ thuật

287

25

56

61

34

17

119

5

Chăn nuôi – Trồng trọt

15

8

4

 

2

 

9

6

Giáo dục – Y tế

47

36

18

17

11

1

 

7

Chế biến

735

552

23

26

25

31

630

8

Xây dựng

46

5

26

3

3

 

14

9

Văn phòng

105

73

55

35

8

1

6

10

Vận tải, kho bãi, XNK

157

20

12

10

9

104

22

 

Tổng cộng

2.368

1.333

483

311

159

172

1.243

 

3. So sánh cung – cầu lao động theo nhóm ngành:

 

 

4. Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

- Số lượt người được tư vấn chương trình đi làm việc ở nước ngoài: 860 lượt.

- Số lao động đăng ký tham gia chương trình: 283 người. Trong đó: Nhật Bản: 252 người; Hàn Quốc EPS: 13 người; Du học Hàn Quốc: 01 người; Đài Loan: 07 người; Rumani: 10 người.

- Số lao động đăng ký tham gia phỏng vấn đơn hàng: 151 người. Trong đó: Nhật Bản: 138 người; Hàn Quốc EPS: 09 người; Đài Loan: 04 lượt người.

- Số lao động đạt phỏng vấn các đơn hàng: 108 người. Trong đó: Nhật Bản: 95 người; Hàn Quốc EPS: 10 người; Đài Loan: 03 lượt người.

 • Số lao động có lịch xuất cảnh: 155 người. Trong đó: Nhật Bản: 155 người; các thị trường khác: 0 người.

- Số lao động được hỗ trợ theo Quyết định 30/2017/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định: 88 người.

5. Giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp:

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề: 9.677 người.

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN: 9.677 người.

Số người có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 9.539 người.

Số người được hỗ trợ học nghề: 855 người.

Số người được giới thiệu việc làm: 1.948 người.

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415