HƯỚNG DẪN LÀM BHTN

 • 11/09/2020
 • 37

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: 215 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại: 02563.946.841. Website: vieclambinhdinh.gov.vn.

CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH

TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2020/NĐ-CP NGÀY 29/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 29/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2020.

Nhằm hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh (gọi tắt là người sử dụng lao động: NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) nắm bắt thông tin kịp thời về những thay đổi của chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trích lược một số nội dung quan trọng có liên quan đến việc thực hiện chính sách BHTN theo quy định mới như sau:

I. THAM GIA VÀ ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định về đóng bảo hiểm thất nghiệp: Bổ sung 03 trường hợp NLĐ được xác định là đang đóng BHTN.

- NLĐ đã đóng BHTN của tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (HĐLĐ/HĐLV) và được cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) xác nhận trên sổ BHXH;

- NLĐ có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hoặc tháng chấm dứt HĐLĐ/HĐLV nghỉ không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng và được xác nhận trên sổ BHXH;

- NLĐ có tháng liền kề trước tháng chấm dứt HĐLĐ/HĐLV hoặc tháng chấm dứt HĐLĐ/HĐLV mà nghỉ việc do ốm đau, thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị (không bắt buộc phải hưởng trợ cấp BHXH) và được xác nhận trên sổ BHXH;

2. Bổ sung quy định về thời gian đóng BHTN được cơ quan BHXH xác nhận bổ sung: Trường hợp NLĐ đã được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN), sau khi chấm dứt hưởng TCTN mới được cơ quan BHXH xác nhận bổ sung thời gian đóng BHTN thì thời gian này được xác định là thời gian đóng nhưng chưa hưởng TCTN”.

II. CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

 Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 3  Nghị định số 28/2015/NĐ-CP về điều kiện hỗ trợ cho NSDLĐ  đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ:

1. Sửa đổi, bổ sung số lao động (LĐ) cắt giảm để đáp ứng điều kiện được hỗ trợ:

- Từ 30 trở lên đối với NSDLĐ có sử dụng dưới 200 LĐ;

- Từ 50 trở lên đối với NSDLĐ có sử dụng từ 200 - 1000 LĐ;

- Từ 100 trở lên đối với NSDLĐ có sử dụng trên 1000 LĐ;

 Không kể giao kết HĐLĐ theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn dưới 01 tháng.

2. Bổ sung trường hợp được coi là bất khả kháng để được hỗ trợ:

Thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất kinh doanh.

3. Bổ sung thêm tại khoản 2, Điều 16 của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP trường hợp xác nhận về việc chấm dứt HĐLĐ/HĐLV bao gồm:

- Xác nhận của NSDLĐ trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của NLĐ; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt HĐLĐ đối với NLĐ;

- Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp NLĐ là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã;

- Trường hợp NLĐ không có các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt HĐLĐ do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thì thực hiện theo quy trình hướng dẫn của Nghị định này.

4. Bổ sung thời hạn để được bảo lưu thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với trường hợp có việc làm.

NLĐ xác định có việc làm khi giao kết HĐLĐ/HĐLV có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày NLĐ có việc làm, NLĐ phải thông báo ngay cho Trung tâm Dịch vụ việc làm. Nếu không thực hiện thông báo theo quy định thì thời gian tương ứng với thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp mà NLĐ chưa nhận, không được bảo lưu (nếu quá thời hạn thì NLĐ sẽ không được bảo lưu toàn bộ thời gian chưa hưởng TCTN). Theo đó, NSDLĐ cần lưu ý khi giao kết HĐLĐ/HĐLV với NLĐ cần cung cấp ngay HĐLĐ/HĐLV cho NLĐ khai báo với Trung tâm Dịch vụ việc làm để bảo lưu thời gian đóng BHTN theo đúng quy định, nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

Chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định, địa chỉ: 215 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, Bình Định, điện thoại: 02563.946.841 hoặc 0931.775.320 gặp bà Lê Thủy Tiên

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415