TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

 • 16/07/2020
 • 71

06 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 269 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 7.557 chổ việc làm trống trong và ngoài tỉnh; 635 lao động có nhu cầu tìm việc làm trong nước. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng lao động phân theo nhóm ngành và trình độ:

TT

Ngành nghề

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – bán hàng

373

177

52

89

137

15

80

2

Tài chính – Kế toán

143

87

41

36

66

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

250

125

8

10

56

17

159

4

Công nghệ - Kỹ thuật

926

139

123

118

256

110

319

5

Chăn nuôi – Trồng trọt

304

151

 

2

2

 

300

6

Chế biến

5.189

4.205

 

2

7

206

4.974

7

Xây dựng

60

6

36

3

5

 

16

8

Giáo dục – Y tế

63

32

22

5

34

2

 

9

Văn phòng

47

24

35

11

1

 

 

10

Vận tải, kho bãi, XNK

202

71

3

8

8

182

1

 

Tổng cộng

7.557

5.017

320

284

572

532

5.849

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nhu cầu tìm việc làm trong nước phân theo nhóm ngành và trình độ

 

TT

Ngành nghề

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

90

47

24

5

6

5

50

2

Tài chính – Kế toán

82

55

52

21

8

 

1

3

Dịch vụ - Phục vụ

97

53

14

10

4

4

65

4

Công nghệ - Kỹ thuật

71

8

7

10

11

3

40

5

Chăn nuôi – Trồng trọt

6

3

 

 

2

 

4

6

Chế biến

226

179

9

9

9

10

189

7

Xây dựng

11

 

5

1

 

 

5

8

Giáo dục – Y tế

3

3

 

3

 

 

 

9

Văn phòng

19

9

6

8

5

 

 

10

Vận tải, kho bãi, XNK

30

4

2

2

4

17

5

 

Tổng cộng

635

361

119

69

49

39

359

 

3. Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

Số lượt lao động được tư vấn: 570.

Số lao động đăng ký tham gia chương trình: 206

Số lao động đã cung ứng các thị trường: 110 người; trong đó: Nhật Bản 99 người, Hàn Quốc EPS 08 người, Du học nghề Hàn Quốc 01 người, Đài Loan: 02 người.

Số lao động đạt phỏng vấn, thi tuyển: 59 người; trong đó: Nhật Bản: 53 người, Hàn Quốc EPS: 06 người.

Số lao động có lịch xuất cảnh sang Nhật Bản: 110.

4. Giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp:

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN: 4.637.

Số người có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 4.158.

Số người được giới thiệu việc làm: 568.

Số người được hỗ trợ học nghề: 326.

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp: 56.692.362.762 đồng.

Số tiền chi hỗ trợ học nghề: 1.016.000.000 đồng.

 

 

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415