TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 04/2020

 • 14/05/2020
 • 194

Tháng 4/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 24 doanh nghiệp ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 444 chổ việc làm trống; 14 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng lao động phân theo nhóm ngành và trình độ:

TT

Ngành nghề

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

7

2

 

4

1

 

1

2

Tài chính – Kế toán

4

4

 

 

4

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

8

3

 

 

 

 

8

4

Công nghệ - Kỹ thuật

46

3

13

5

26

 

2

5

Chăn nuôi – Trồng trọt

302

151

 

2

 

 

300

6

Chế biến

70

45

 

 

 

 

70

7

Xây dựng

1

 

1

 

 

 

 

8

Vận tải, kho bãi, XNK

6

1

 

2

1

3

 

 

Tổng cộng

444

209

14

13

32

3

382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Giải quyết việc làm phân theo nhóm ngành và trình độ

 

TT

Ngành nghề

 

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

2

2

 

 

 

 

2

2

Công nghệ - Kỹ thuật

1

 

 

 

 

 

1

3

Giáo dục – Y tế

2

2

 

2

 

 

 

4

Chế biến

6

5

2

1

1

 

2

5

Văn phòng

1

1

 

1

 

 

 

6

Vận tải, kho bãi, XNK

2

 

 

1

 

1

 

 

Tổng cộng

14

10

2

5

1

1

5

3. Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

Số lượt người được tư vấn XKLĐ: 36

Số lao động đăng ký tham gia chương trình sang Nhật Bản làm việc: 12

Số lao động đăng ký tham gia phỏng vấn: 05

Số lao động đạt phỏng vấn các đơn hàng: 14

Số lao động có lịch xuất cảnh sang Nhật Bản: 19

4. Giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp:  

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN: 886

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề: 886

Số người có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 743

Số người được hỗ trợ học nghề: 04

Số người được hỗ trợ giới thiệu việc làm: 14

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415