TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ I/2020

 • 20/04/2020
 • 222

Quý I/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 140 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 6.349 chổ việc làm trống trong và ngoài tỉnh; 372 lao động có nhu cầu tìm việc làm trong nước. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng lao động phân theo nhóm ngành và trình độ:

TT

Ngành nghề

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – bán hàng

244

116

31

66

99

15

33

2

Tài chính – Kế toán

95

60

22

29

44

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

200

101

6

9

52

17

116

4

Công nghệ - Kỹ thuật

662

112

57

95

167

61

282

5

Chế biến

4.858

4.045

 

1

3

206

4.648

6

Xây dựng

41

6

27

1

3

 

10

7

Giáo dục – Y tế

50

25

14

5

31

 

 

8

Văn phòng

37

19

30

6

1

 

 

9

Vận tải, kho bãi, XNK

162

66

1

4

4

153

 

 

Tổng cộng

6.349

4.550

188

216

404

452

5.089

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So sánh nhu cầu tuyển dụng quý I năm 2019 và 2020

         

 

2. Nhu cầu tìm việc làm trong nước phân theo nhóm ngành và trình độ

 

TT

Ngành nghề

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

55

33

14

3

5

3

30

2

Tài chính – Kế toán

61

39

38

19

3

 

1

3

Dịch vụ - Phục vụ

69

39

10

9

1

3

46

4

Công nghệ - Kỹ thuật

36

7

5

4

5

 

22

5

Chăn nuôi – Trồng trọt

4

2

 

 

1

 

3

6

Chế biến

112

83

3

5

2

6

96

7

Xây dựng

6

 

4

1

 

 

1

8

Giáo dục – Y tế

1

1

 

1

 

 

 

9

Văn phòng

12

6

5

3

4

 

 

10

Vận tải, kho bãi, XNK

16

3

2

1

1

11

1

 

Tổng cộng

372

213

81

46

22

23

200

3. Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

Số lao động được tư vấn và đăng ký XKLĐ: 110 người.

Số lao động đăng ký tham gia phỏng vấn: 88 người; trong đó: Nhật Bản 87 người, Du học nghề Hàn Quốc 01 người.

Số lao động đạt phỏng vấn và thi tuyển: 27 người; trong đó: Nhật Bản: 21 người, Hàn Quốc EPS: 06 người.

Số lao động có lịch xuất cảnh sang Nhật Bản 37 người.

4. Giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp:

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN: 1.554 người.

Số người có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 1.184 người.

Số người được giới thiệu việc làm: 334 người.

Số người được hỗ trợ học nghề: 107 người.

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp: 17.547.990.769đ.

Số tiền chi hỗ trợ học nghề: 339.000.000đ

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415