TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 02/2020

 • 24/03/2020
 • 236

Tháng 02/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 72 doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 6.010 chổ việc làm trống; 106 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng lao động phân theo nhóm ngành và trình độ:

TT

Ngành nghề

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

143

61

23

38

66

7

9

2

Tài chính – Kế toán

60

36

14

19

27

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

111

49

3

4

23

14

67

4

Công nghệ - Kỹ thuật

600

97

54

88

149

59

250

5

Chế biến

4.836

4.025

 

1

3

206

4.626

6

Xây dựng

26

5

16

 

 

 

10

7

Giáo dục – Y tế

43

21

12

 

31

 

 

8

Văn phòng

36

18

30

6

 

 

 

9

Vận tải, kho bãi, XNK

155

66

1

4

4

146

 

 

Tổng cộng

6.010

4.378

153

160

303

432

4.962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Giải quyết việc làm phân theo nhóm ngành và trình độ

 

TT

Ngành nghề

 

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

19

11

3

1

2

1

12

2

Tài chính – Kế toán

20

16

12

6

1

 

1

3

Dịch vụ - Phục vụ

13

6

 

 

 

3

10

4

Công nghệ - Kỹ thuật

11

3

3

2

2

 

4

5

Chăn nuôi – Trồng trọt

1

 

 

 

 

 

1

6

Chế biến

31

27

1

2

 

 

28

7

Xây dựng

2

 

2

 

 

 

 

8

Văn phòng

4

3

2

1

1

 

 

9

Vận tải, kho bãi, XNK

5

1

2

 

 

3

 

 

Tổng cộng

106

67

25

12

6

7

56

 

3. Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

Số lượt người được tư vấn XKLĐ: 246 lượt người.

Số lao động đăng ký tham gia chương trình: 87 người.

Số lao động đăng ký tham gia phỏng vấn đơn hàng làm việc tại Nhật Bản: 44 người.

Số lao động đạt phỏng vấn các đơn hàng: 02 người.

Số lao động có lịch xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc: 17 người.

4. Giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp:  

Số người được tư vấn việc làm, học nghề: 425 người

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN: 425 người.

Số người có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 347 người.

Số người được hỗ trợ học nghề: 59 người.

Số người được hỗ trợ giới thiệu việc làm: 92 người.

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415