TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 01/2020

 • 17/02/2020
 • 110

Tháng 01/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 14 doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 74 chổ việc làm trống; 70 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng lao động phân theo nhóm ngành và trình độ:

TT

Ngành nghề

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

16

10

1

15

 

 

 

2

Tài chính – Kế toán

4

2

1

 

3

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

35

18

 

5

8

 

22

4

Công nghệ - Kỹ thuật

13

 

 

1

9

 

3

5

Xây dựng

5

 

5

 

 

 

 

6

Giáo dục – Y tế

1

 

1

 

 

 

 

 

Tổng cộng

74

30

8

21

20

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Giải quyết việc làm phân theo nhóm ngành và trình độ

 

TT

Ngành nghề

 

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

12

6

6

1

1

 

4

2

Tài chính – Kế toán

12

8

4

6

2

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

17

9

4

 

1

 

12

4

Công nghệ - Kỹ thuật

2

1

1

 

 

 

1

5

Chế biến

19

17

 

 

1

2

16

6

Xây dựng

3

 

2

 

 

 

1

7

Văn phòng

2

 

 

 

2

 

 

8

Vận tải, kho bãi, XNK

3

1

 

1

1

1

 

 

Tổng cộng

70

42

17

8

8

3

34

3. Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

Số lượt người được tư vấn XKLĐ: 983 lượt người. Trong đó tư vấn tại các đơn vị bộ đội là 902 người và tại Trung tâm là 81 người.

Số lao động đăng ký tham gia chương trình: 27 người.

Số lao động đăng ký tham gia phỏng vấn đơn hàng làm việc tại Nhật Bản: 02 người.

Số lao động đạt phỏng vấn các đơn hàng: 02 người.

Số lao động có lịch xuất cảnh: sang Nhật Bản làm việc: 05 người….

4. Giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp:  

Số người được tư vấn việc làm, học nghề: 283 người

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN: 283 người.

Số người có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 331 người.

Số người được hỗ trợ học nghề: 44 người.

Số người được hỗ trợ giới thiệu việc làm: 68 người.

 

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415