TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 11/2019

 • 04/02/2020
 • 119

Tháng 11/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 77 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 3.064 chổ việc làm trống; 175 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng lao động phân theo nhóm ngành và trình độ:

TT

Ngành nghề

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

147

75

7

33

15

2

90

2

Tài chính – Kế toán

56

31

16

8

32

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

78

41

1

1

4

4

68

4

Công nghệ - Kỹ thuật

490

192

37

69

13

43

328

5

Chế biến

1.901

887

 

 

2

5

1.894

6

Xây dựng

35

 

15

 

 

 

20

7

Giáo dục – Y tế

37

17

24

10

3

 

 

8

Chăn nuôi – Trồng trọt

250

125

 

 

 

 

250

9

Văn phòng

48

25

25

8

15

 

 

10

Vận tải – Kho bãi - XNK

22

7

2

4

 

5

11

 

Tổng cộng

3.064

1.400

127

133

84

59

2.661

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Giải quyết việc làm phân theo nhóm ngành và trình độ

 

TT

Ngành nghề

 

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

34

19

6

2

2

 

24

2

Tài chính – Kế toán

37

19

24

10

2

1

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

20

14

4

2

 

1

13

4

Công nghệ - Kỹ thuật

16

3

 

1

5

1

9

5

Chăn nuôi – Trồng trọt

1

1

 

 

 

 

1

6

Chế biến

56

44

 

 

5

2

49

7

Xây dựng

1

 

 

1

 

 

 

8

Văn phòng

4

3

2

1

1

 

 

9

Vận tải, kho bãi, XNK

6

1

 

1

1

3

1

 

Tổng cộng

175

104

36

18

16

8

97

3. Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

Số lượt người được tư vấn XKLĐ: 69 lượt người

Số lao động đăng ký tham gia chương trình: 25 người; trong đó Nhật Bản: 23 người, Hàn Quốc EPS: 02 người.

Số lao động đăng ký tham gia phỏng vấn đơn hàng làm việc tại Nhật Bản: 18 người.

Số lao động đạt phỏng vấn các đơn hàng: 22 người.

Số lao động có lịch xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc: 22 người.

Số lao động được hỗ trợ theo Quyết định 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017-2020: 17 lao động.

4. Giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp:  

Số người được tư vấn việc làm, học nghề: 541 người

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN: 541 người.

Số người có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 599 người.

Số người được hỗ trợ học nghề: 40 người.

Số người được hỗ trợ giới thiệu việc làm: 157 người.

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415