TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10/2019

 • 02/12/2019
 • 182

Tháng 10/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 127 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 2.061 chổ việc làm trống; 203 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng lao động phân theo nhóm ngành và trình độ:

TT

Ngành nghề

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

113

47

16

27

44

 

26

2

Tài chính – Kế toán

59

32

24

21

14

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

108

29

 

7

4

8

89

4

Công nghệ - Kỷ thuật

383

9

65

12

50

18

238

5

Chế biến

892

466

 

 

 

15

877

6

Xây dựng

29

1

13

6

5

 

5

7

Giáo dục – Y tế

8

5

2

1

5

 

 

8

Chăn nuôi – Trồng trọt

410

210

 

 

100

200

110

9

Văn phòng

14

9

10

1

2

 

1

10

Vận tải – Kho bãi - XNK

45

2

2

1

2

40

 

 

Tổng cộng

2.061

810

132

76

226

281

1.346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Giải quyết việc làm phân theo nhóm ngành và trình độ

 

TT

Ngành nghề

 

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

35

15

5

2

7

2

19

2

Tài chính – Kế toán

32

23

20

9

3

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

36

19

1

1

1

2

31

4

Công nghệ - Kỹ thuật

30

11

5

2

2

5

16

5

Chế biến

57

45

 

2

1

8

46

6

Xây dựng

2

1

 

1

 

 

1

7

Văn phòng

4

4

1

3

 

 

 

8

Vận tải, kho bãi, XNK

7

3

3

 

2

2

 

 

Tổng cộng

203

121

35

20

16

19

113

3. Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

Số lượt người được tư vấn XKLĐ: 102 lượt người

Số lao động đăng ký tham gia chương trình: 35 người; trong đó Nhật Bản: 33 người, Hàn Quốc EPS: 01 người, du học nghề Hàn Quốc: 01 người.

Số lao động đăng ký tham gia phỏng vấn đơn hàng: 30 người; trong đó Nhật Bản: 29 người, du học nghề Hàn Quốc: 01 người.

Số lao động đạt phỏng vấn các đơn hàng: 27 người; trong đó Nhật Bản: 24 người, Hàn Quốc EPS: 03 người.

Số lao động có lịch xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc: 23 người.

Số lao động được hỗ trợ theo Quyết định 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017-2020: 15 lao động.

4. Giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp:  

Số người được tư vấn việc làm, học nghề: 754 người

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN: 754 người.

Số người có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 853 người.

Số người được hỗ trợ học nghề: 101 người.

Số người được hỗ trợ giới thiệu việc làm: 183 người.

 

 

 

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415