TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

 • 29/10/2019
 • 221

09 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tổ chức 17 phiên giao dịch việc cố định tại Trung tâm và 04 văn phòng huyện; 46 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương.

Kết quả, Trung tâm đã tiếp nhận 880 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động trong nước thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 25.809 chổ việc làm trống trong và ngoài tỉnh; 1.531 lao động có nhu cầu tìm việc làm trong và ngoài nước. Tổng hợp phân tích như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng lao động phân theo nhóm ngành và trình độ:

TT

Ngành nghề

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – bán hàng

1.306

666

140

163

313

240

450

2

Tài chính – Kế toán

351

194

99

112

140

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

1.881

987

68

82

156

163

1.412

4

Công nghệ - Kỷ thuật

7.751

939

397

381

2.000

1.959

3.014

5

Chăn nuôi – Trồng trọt

1.782

1.003

32

29

18

5

1.698

6

Chế biến

11.140

8.497

 

1

83

78

10.978

7

Xây dựng

656

107

82

53

87

106

328

8

Giáo dục – Y tế

62

35

27

9

25

1

 

9

Văn phòng

238

119

109

61

40

25

3

10

Vận tải-Kho bãi-XNK

642

89

4

2

9

587

40

 

Tổng cộng

25.809

12.636

958

893

2.871

3.164

17.923

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nhu cầu tìm việc làm trong nước phân theo nhóm ngành và trình độ

 

TT

Ngành nghề

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

209

121

53

23

20

8

105

2

Tài chính – Kế toán

193

154

125

41

21

6

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

307

188

21

14

14

6

252

4

Công nghệ - Kỷ thuật

198

29

20

35

30

16

97

5

Chăn nuôi – Trồng trọt

17

8

1

1

 

 

15

6

Chế biến

412

331

17

27

22

31

315

7

Xây dựng

24

2

8

4

2

 

10

8

Giáo dục – Y tế

12

9

1

3

7

 

1

9

Văn phòng

77

65

42

22

8

1

4

10

Vận tải, kho bãi, XNK

82

17

13

6

6

39

18

 

Tổng cộng

1.531

924

301

176

130

107

817

3. Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

Số lao động đăng ký tư vấn XKLĐ: 931 người; trong đó Nhật Bản: 850 người; Hàn Quốc: 78 người; Rumani: 03 người.

Số lao động đăng ký tham gia phỏng vấn các đơn hàng: 374 người, trong đó Nhật Bản: 326 người, Hàn Quốc EPS: 46 người, Hàn Quốc biển: 01 người, Rumani: 01 người.

Số lao động đạt phỏng vấn, dự tuyển: 170 người; trong đó: Nhật Bản: 164 người, Hàn Quốc EPS: 04 người, Hàn Quốc biển: 01 người, Rumani: 01 người.

Số lao động có lịch xuất cảnh: 223 người; trong đó: Nhật Bản: 205 người, Nhật bản IM Japan: 03 người, Hàn Quốc EPS: 12 người, Hàn Quốc biển: 01 người, Rumani: 02 người.

Số lao động được hỗ trợ theo Quyết định 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định: 102 người.

4. Giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp:

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN: 5.754 người.

Số người có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 5.403 người.

Số người bị hủy QĐ hưởng trợ cấp thất nghiệp: 47 người.

Số người tạm dừng hưởng TCTN: 144 người.

Số người tiếp tục hưởng TCTN: 42 người.

Số người chuyển hưởng TCTN

+ Chuyển đi: 104 người.

+ Chuyển đến: 75 người.

Số người được giới thiệu việc làm: 1.224 người.

Số người được hỗ trợ học nghề: 492 người.

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415