TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 08/2019

 • 10/09/2019
 • 150

Tháng 08/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 75 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 5.216 chổ việc làm trống; 200 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng lao động phân theo nhóm ngành và trình độ:

TT

Ngành nghề

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

108

57

20

22

7

3

56

2

Tài chính – Kế toán

40

24

18

19

3

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

276

137

8

9

17

17

225

4

Công nghệ - Kỷ thuật

3.970

28

53

54

1.573

1.555

735

5

Chế biến

362

188

 

 

4

3

355

6

Xây dựng

203

57

2

1

 

 

200

7

Giáo dục – Y tế

9

2

3

 

6

 

 

8

Chăn nuôi – Trồng trọt

200

50

 

 

 

 

200

9

Văn phòng

24

14

15

7

2

 

 

10

Vận tải – Kho bãi - XNK

24

1

1

 

 

20

3

 

Tổng cộng

5.216

558

120

112

1.612

1.598

1.774

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Giải quyết việc làm phân theo nhóm ngành và trình độ

 

TT

Ngành nghề

 

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

18

13

6

3

 

 

9

2

Tài chính – Kế toán

35

28

20

8

2

5

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

42

28

1

2

1

 

38

4

Công nghệ - Kỹ thuật

22

2

4

3

4

2

9

7

Chế biến

68

48

1

 

 

11

56

8

Xây dựng

4

 

2

1

1

 

 

9

Văn phòng

7

7

2

4

1

 

 

10

Vận tải, kho bãi, XNK

4

2

3

 

 

 

1

 

Tổng cộng

200

128

39

21

9

18

113

3. Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

Số lượt người được tư vấn XKLĐ: 144 lượt người

Số lao động đăng ký tham gia chương trình: 54 người; trong đó Nhật Bản: 48 người, Hàn Quốc EPS: 06 người

Số lao động đăng ký tham gia phỏng vấn đơn hàng: 29 người; trong đó Nhật Bản: 28 người, Hàn Quốc biển: 01 người.

Số lao động đạt phỏng vấn các đơn hàng Nhật Bản: 03 người

Số lao động đạt kỳ thi tiếng Hàn theo chương trình EPS (ngành sản xuất chế tạo và xây dựng): 03 người.

Số lao động có lịch xuất cảnh sang Nhật Bản: 11 người.

Số lao động được hỗ trợ theo Quyết định 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định: 12

4. Giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp:

Số người được tư vấn việc làm, học nghề: 704 người

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN: 704 người.

Số người có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 721 người.

Số người được hỗ trợ học nghề: 48 người.

Số người được hỗ trợ giới thiệu việc làm: 176 người.

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415