TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 07/2019

 • 13/08/2019
 • 188

Tháng 07/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 118 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 1.725 chổ việc làm trống; 214 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng lao động phân theo nhóm ngành và trình độ:

TT

Ngành nghề

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

181

89

20

17

43

33

68

2

Tài chính – Kế toán

47

31

11

20

16

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

149

76

17

17

6

4

105

4

Công nghệ - Kỷ thuật

378

113

16

22

38

23

279

5

Chế biến

888

406

 

 

14

15

859

6

Xây dựng

11

 

5

1

 

 

5

7

Giáo dục – Y tế

20

12

8

4

8

 

 

8

Chăn nuôi – Trồng trọt

8

1

 

 

5

 

3

9

Văn phòng

22

11

15

7

 

 

 

10

Vận tải – Kho bãi - XNK

21

2

1

1

 

17

2

 

Tổng cộng

1.725

741

93

89

130

92

1.321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Giải quyết việc làm phân theo nhóm ngành và trình độ

 

TT

Ngành nghề

 

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

23

12

5

4

 

1

13

2

Tài chính – Kế toán

22

17

17

3

2

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

44

23

3

4

3

2

32

4

Công nghệ - Kỹ thuật

32

6

6

6

1

4

15

5

Chăn nuôi – Trồng trọt

2

1

 

1

 

 

1

6

Giáo dục – Y tế

3

2

 

2

1

 

 

7

Chế biến

62

51

3

2

1

3

53

8

Xây dựng

4

1

1

 

 

 

3

9

Văn phòng

11

10

5

5

1

 

 

10

Vận tải, kho bãi, XNK

11

2

3

3

 

4

1

 

Tổng cộng

214

125

43

30

9

14

118

3. Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

Số lượt người được tư vấn XKLĐ: 235 lượt người

Số lao động đăng ký tham gia chương trình: 80 người; trong đó Nhật Bản: 78 người, Hàn Quốc EPS: 02 người

Số lao động đăng ký tham gia phỏng vấn đơn hàng sang Nhật Bản làm việc: 47 người.

Số lao động đạt phỏng vấn các đơn hàng Nhật Bản: 22 người

Số lao động có lịch xuất cảnh sang Nhật Bản: 28 người; trong đó Nhật Bản 26 người, Hàn Quốc EPS 02 người.

Số lao động được hỗ trợ theo Quyết định 30/2017/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định: 11

4. Giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp:

Số người được tư vấn việc làm, học nghề: 777 người

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN: 777 người.

Số người có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 920 người.

Số người được hỗ trợ học nghề: 51 người.

Số người được hỗ trợ giới thiệu việc làm: 193 người.

Tất cả người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đều được tư vấn về việc làm, học nghề, đồng thời được giới thiệu việc làm phù hợp với nhu cầu của người lao động.

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415