ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 • 12/08/2019
 • 309

Hỗ trợ người lao động (NLĐ) thất nghiệp học nghề, tìm kiếm việc làm để sớm trở lại thị trường lao động, đồng thời góp phần thực hiện tốt chương trình kế hoạch công tác của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội là những mục tiêu quan trọng trong thời gian qua của Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định.

Từ 01/01/2010, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định đã chính thức tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) của NLĐ trên địa bàn tỉnh. Công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị hưởng TCTN đã được Trung tâm tổ chức, sắp xếp phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ. Bên cạnh công tác tiếp nhận hồ sơ, thì việc Tư vấn - Giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho NLĐ thất nghiệp, đã được Trung tâm triển khai ở tất cả các phòng chuyên môn của Trung tâm dưới nhiều hình thức và nội dung thích hợp như: tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại, kết nối NLĐ tham gia các hoạt động của Sàn Giao dịch việc làm cố định vào ngày 05 và 20 hằng tháng và lưu động tại các huyện/thị xã do Trung tâm tổ chức, nhằm giúp NLĐ có nhiều thông tin về vị trí việc làm và được gặp trực tiếp chủ sử dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm. Vì vậy, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định đã trở thành chỗ dựa tin cậy cho NLĐ thất nghiệp cần sự hỗ trợ để tham gia trở lại thị trường lao động và đây cũng là nhiệm vụ chính trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Cán bộ Trung tâm đang Tư vấn việc làm – học nghề

- BHTN cho NLĐ.

Qua hơn 09 năm tổ chức triển khai thực hiện, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã có những tác động trực tiếp, thiết thực đến NLĐ, người sử dụng lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, kết quả như sau:

Năm

Số người được
tư vấn
học nghề, Gtvl

Số người được hỗ trợ học nghề

Số người
nộp hồ sơ hưởng BHTN

Số người
có quyết định hưởng TCTN

Số tiền
chi trả
TCTN

(vnđ)

Năm 2010

1.136

1

914

942

2.758.787.811

Năm 2011

1.397

0

1.099

1.397

4.605.416.842

Năm 2012

2.878

64

2.040

2.837

19.197.544.360

Năm 2013

3.587

33

3.195

3.587

26.976.400.995

Năm 2014

4.128

29

3.962

4.128

35.796.331.662

Năm 2015

4.222

53

4.222

4.198

33.433.905.952

Năm 2016

5.264

32

5.264

5.233

47.984.925.298

Năm 2017

5.456

112

5.456

5.350

57.986.789.198

Năm 2018

6.870

373

6.870

6.560

77.856.511.054

Để đạt được những kết quả như thời gian vừa qua, Trung tâm đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể cho từng đầu công việc; tích cực quan hệ với các địa phương để tạo nguồn cung lao động và quan hệ với doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh để khai thác chỗ làm việc trống, mời tham gia tuyển dụng trực tiếp tại sàn giao dịch việc làm; Phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo sở, theo dõi chỉ đạo điều hành kịp thời các hoạt động liên quan đến nhiệm vụ của Trung tâm.

- Tham mưu cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ký quy chế phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh để phối hợp thực hiện tốt công tác Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Nâng cao hiệu quả công việc, trên cơ sở củng cố tổ chức bộ máy, sắp xếp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, viên chức phù hợp với chuyên môn được đào tạo và năng lực của từng người; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho NLĐ thất nghiệp; thông qua các phiên giao dịch việc làm định kỳ và lưu động, giúp đưa thông tin về lao động – việc làm đến với các đơn vị, doanh nghiệp cần tuyển lao động và NLĐ thất nghiệp; 

- Phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, để tổ chức các buổi tư vấn cho học sinh, sinh viên sắp ra trường về thông tin thị trường lao động, kỹ năng tìm việc làm trong cơ chế thị trường và các hoạt động, chính sách có liên quan đến lao động – việc làm;

- Quan hệ tốt với các ngành, cơ quan chức năng, doanh nghiệp để nắm các số lượng doanh nghiệp, số chỗ làm việc trống, lực lượng lao động hiện đang làm việc, tiền lương, tiền công và các chính sách có liên quan đến hoạt động lao động – việc làm, bảo hiểm thất nghiệp để chủ động tạo nguồn lao động cung ứng và tư vấn, hỗ trợ giúp đỡ NLĐ lựa chọn việc làm phù hợp.

-  Mở rộng quan hệ và ký kết Hợp đồng cung ứng lao động với các Công ty có chức năng xuất khẩu lao động có uy tín, nhằm tăng số lượng lao động của tỉnh tham gia đi xuất khẩu lao động ở các thị trường có việc làm ổn định, thu nhập khá.

Ngoài ra, trong thời gian đến tranh thủ các nguồn hỗ trợ của Trung ương và của Tỉnh để đầu tư cơ sở vật chất như: Trụ sở làm việc, trang thiết bị Sàn giao dịch việc làm tại Trung tâm và các văn phòng đại diện, nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm. Tăng cường công tác Thông tin thị trường lao động phân tích, dự báo thị trường lao động tại địa phương ở cấp độ trung hạn và dài hạn; đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm tại Sàn chính và các phiên giao dịch việc làm lưu động hướng về cơ sở huyện và cụm huyện, đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm tích cực hỗ trợ NLĐ có nhu cầu tìm việc và lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sớm tìm được việc làm ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương; chú trọng đến công tác Bảo hiểm thất nghiệp giải quyết kịp thời đảm bảo đúng chế độ và đúng đối tượng. Xây dựng Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định là điểm đến đáng tin cậy của NLĐ và người sử dụng lao động./.

NTS – PHÒNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415