TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

 • 09/07/2019
 • 394

06 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tổ chức 11 phiên giao dịch việc cố định tại Trung tâm và 04 văn phòng huyện; 46 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương. Kết quả, Trung tâm đã tiếp nhận 613 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 17.742 chổ việc làm trống trong và ngoài tỉnh; 915 lao động có nhu cầu tìm việc làm trong và ngoài nước. Tổng hợp phân tích như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng lao động phân theo nhóm ngành và trình độ:

TT

Ngành nghề

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – bán hàng

909

467

95

89

224

201

300

2

Tài chính – Kế toán

245

127

67

68

110

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

1.354

737

42

49

133

130

1000

4

Công nghệ - Kỷ thuật

2.998

646

327

298

369

359

1.645

5

Chăn nuôi – Trồng trọt

1.419

874

32

24

13

5

1.345

6

Chế biến

9.603

7.759

 

 

61

60

9.482

7

Xây dựng

434

50

73

45

87

106

123

8

Giáo dục – Y tế

32

20

15

5

11

1

 

9

Văn phòng

184

91

77

44

35

25

3

10

Vận tải-Kho bãi-XNK

564

85

2

1

7

519

35

 

Tổng cộng

17.742

10.856

730

623

1.050

1.406

13.933

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nhu cầu tìm việc làm trong nước phân theo nhóm ngành và trình độ

 

TT

Ngành nghề

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

135

77

34

13

17

3

68

2

Tài chính – Kế toán

110

92

71

24

14

1

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

181

112

16

6

9

4

146

4

Công nghệ - Kỷ thuật

116

12

8

23

21

10

54

5

Chăn nuôi – Trồng trọt

14

7

1

 

 

 

13

6

Chế biến

231

189

13

24

18

12

164

7

Xây dựng

16

1

5

3

1

 

7

8

Giáo dục – Y tế

8

6

1

1

5

 

1

9

Văn phòng

47

37

29

11

4

 

3

10

Vận tải, kho bãi, XNK

57

11

6

2

6

31

12

 

Tổng cộng

915

544

184

107

95

61

468

3. Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

Số lao động đăng ký tư vấn XKLĐ: 628 người; trong đó Nhật Bản: 557 người; Hàn Quốc EPS: 67 người; Hàn Quốc Biển: 01 người; Rumani: 03 người.

Số lao động đăng ký tham gia phỏng vấn các đơn hàng: 290 người, trong đó Nhật Bản: 243 người, Hàn Quốc EPS: 46 người, Rumani: 01 người

Số lao động đạt phỏng vấn: 118 người; trong đó: Nhật Bản: 116 người, Hàn Quốc EPS: 01 người, Rumani: 01 người.

Số lao động có lịch xuất cảnh: 161 người; trong đó: Nhật Bản: 149 người, Hàn Quốc EPS: 10 người, Rumani: 02 người.

Số lao động được hỗ trợ theo Quyết định 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định: 65.

4. Giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp:

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN: 3.641 người.

Số người có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 3239 người.

Số người bị hủy QĐ hưởng trợ cấp thất nghiệp: 21 người.

Số người tạm dừng hưởng TCTN: 85 người.

Số người tiếp tục hưởng TCTN: 26 người.

Số người chuyển hưởng TCTN

+ Chuyển đi: 62 người.

+ Chuyển đến: 38 người.

Số người được giới thiệu việc làm: 745 người.

Số người được hỗ trợ học nghề: 401 người.

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415