THÔNG BÁO: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2019 CHO NLĐ ĐĂNG KÝ NGÀNH: SXCT & XÂY DỰNG.

  • 24/06/2019
  • 420