TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 05/2019

 • 12/06/2019
 • 178

Tháng 05/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 174 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 6.033 chổ việc làm trống; 175 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng lao động phân theo nhóm ngành và trình độ:

TT

Ngành nghề

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

230

116

27

28

24

16

135

2

Tài chính – Kế toán

64

31

19

15

30

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

442

247

4

6

39

36

357

4

Công nghệ - Kỷ thuật

826

253

30

33

79

62

622

6

Chế biến

3.011

2.473

 

 

 

 

3.011

7

Xây dựng

18

 

7

5

3

3

 

 

Chăn nuôi – Trồng trọt

1.256

804

20

20

11

5

1.200

8

Văn phòng

46

22

23

20

 

 

3

9

Vận tải – Kho bãi - XNK

140

2

1

1

2

109

27

 

Tổng cộng

6.033

3.948

131

128

188

231

5.355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Giải quyết việc làm phân theo nhóm ngành và trình độ

 

TT

Ngành nghề

 

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

28

13

3

1

3

 

21

2

Tài chính – Kế toán

21

18

8

5

7

1

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

45

24

1

 

1

1

42

4

Công nghệ - Kỹ thuật

22

4

2

 

1

2

17

6

Chăn nuôi – Trồng trọt

7

3

 

 

 

 

7

7

Giáo dục – Y tế

1

1

 

1

 

 

 

8

Chế biến

40

38

3

3

2

1

31

9

Văn phòng

7

5

4

1

1

 

1

10

Vận tải, kho bãi, XNK

4

 

 

 

 

3

1

 

Tổng cộng

175

106

21

11

15

8

120

3. Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

Số lượt người được tư vấn XKLĐ: 175 lượt người

Số lao động đăng ký tham gia chương trình: 85 người; trong đó Nhật Bản: 45 người, Hàn Quốc EPS: 40 người

Số lao động đăng ký tham gia phỏng vấn đơn hàng sang Nhật Bản làm việc: 33 người. Số lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS: 46 người.

Số lao động đạt phỏng vấn các đơn hàng Nhật Bản: 10 người

Số lao động có lịch xuất cảnh sang Nhật Bản: 16 người.

Số lao động được hỗ trợ theo Quyết định 30/2017/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định: 21

4. Giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp:

Số người được tư vấn việc làm, học nghề: 845 người

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN: 845 người.

Số người có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 765 người.

Số người được hỗ trợ học nghề: 43 người.

Số người được hỗ trợ giới thiệu việc làm: 160 người.

Tất cả người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đều được tư vấn về việc làm, học nghề, đồng thời được giới thiệu việc làm phù hợp với nhu cầu của người lao động.

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415