TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 04/2019

 • 20/05/2019
 • 335

Tháng 04/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 142 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 2.826 chổ việc làm trống; 165 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng lao động phân theo nhóm ngành và trình độ:

TT

Ngành nghề

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

360

172

32

30

122

115

61

2

Tài chính – Kế toán

48

34

16

13

19

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

314

177

29

28

41

41

175

4

Công nghệ - Kỷ thuật

1.001

74

234

211

170

166

220

5

Giáo dục – Y tế

13

6

3

2

7

1

 

6

Chế biến

603

294

 

 

1

 

602

7

Xây dựng

312

50

26

20

78

78

110

 

Chăn nuôi – Trồng trọt

45

17

6

4

 

 

35

8

Văn phòng

67

32

7

6

29

25

 

9

Vận tải – Kho bãi - XNK

63

6

 

 

4

51

8

 

Tổng cộng

2.826

862

353

314

471

477

1.211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Giải quyết việc làm phân theo nhóm ngành và trình độ

 

TT

Ngành nghề

 

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

26

14

11

2

2

 

11

2

Tài chính – Kế toán

11

9

10

1

 

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

46

31

6

3

4

2

31

4

Công nghệ - Kỹ thuật

18

1

 

8

4

1

5

6

Xây dựng

5

1

1

 

 

 

4

7

Giáo dục – Y tế

2

 

1

 

1

 

 

8

Chế biến

38

34

4

5

3

 

26

9

Văn phòng

7

6

4

3

 

 

 

10

Vận tải, kho bãi, XNK

12

2

1

 

1

6

4

 

Tổng cộng

165

98

38

22

15

9

81

3. Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

Số lượt người được tư vấn XKLĐ: 135 lượt người

Số lao động đăng ký tham gia chương trình: 54 người; trong đó Nhật Bản: 44 người, Hàn Quốc EPS: 10 người

Số lao động đăng ký tham gia phỏng vấn đơn hàng sang Nhật Bản làm việc: 24 người

Số lao động đạt phỏng vấn các đơn hàng Nhật Bản: 13 người

Số lao động có lịch xuất cảnh: 35 người; trong đó Nhật Bản: 28 người, Hàn Quốc EPS: 07 người.

Số lao động được hỗ trợ theo Quyết định 30/2017/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định: 28

4. Giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp:

Số người được tư vấn việc làm, học nghề: 621 người

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN: 621  người.

Số người có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 593 người.

Số người được hỗ trợ học nghề: 73 người.

Tất cả người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đều được tư vấn về việc làm, học nghề, đồng thời được giới thiệu việc làm phù hợp với nhu cầu của người lao động.

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415