TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ I/2019

 • 16/04/2019
 • 372

Quý I/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 206 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 8.030 chổ việc làm trống trong và ngoài tỉnh; 504 lao động có nhu cầu tìm việc làm trong và ngoài nước. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng lao động phân theo nhóm ngành và trình độ:

TT

Ngành nghề

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – bán hàng

194

126

27

25

39

32

71

2

Tài chính – Kế toán

96

43

21

24

51

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

433

239

6

13

41

38

335

4

Công nghệ - Kỷ thuật

990

301

43

50

81

93

723

5

Chăn nuôi – Trồng trọt

116

52

6

 

 

 

110

6

Chế biến

5.712

4.940

 

 

60

60

5.592

7

Xây dựng

73

 

29

6

 

25

13

8

Giáo dục – Y tế

17

14

11

2

4

 

 

9

Văn phòng

62

30

40

17

5

 

 

10

Vận tải-Kho bãi-XNK

337

76

1

 

 

336

 

 

Tổng cộng

8.030

5.821

184

137

281

584

6.844

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So sánh nhu cầu tuyển dụng quý I năm 2018 và 2019

      

2. Nhu cầu tìm việc làm trong nước phân theo nhóm ngành và trình độ

 

TT

Ngành nghề

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

44

29

13

5

4

3

19

2

Tài chính – Kế toán

41

38

23

12

6

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

52

39

7

2

4

1

38

4

Công nghệ - Kỷ thuật

49

2

5

12

12

4

16

5

Chăn nuôi – Trồng trọt

4

3

1

 

 

 

3

6

Chế biến

89

71

5

11

8

4

61

7

Xây dựng

8

 

3

2

1

 

2

8

Giáo dục – Y tế

4

4

 

 

4

 

 

9

Văn phòng

17

11

14

1

2

 

 

10

Vận tải, kho bãi, XNK

24

5

4

 

5

13

2

 

Tổng cộng

332

202

75

45

46

25

141

3. Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

Số lao động đăng ký tư vấn XKLĐ: 270 người; trong đó Nhật Bản: 255 người; Hàn Quốc EPS: 13 người; Hàn Quốc Biển: 01 người; Rumani: 01 người.

Số lao động đăng ký tham gia phỏng vấn các đơn hàng sang Nhật Bản làm việc: 172

Số lao động đạt phỏng vấn: 76 người; trong đó: Nhật Bản: 74, Hàn Quốc EPS: 01 người, Rumani: 01 người.

Số lao động có lịch xuất cảnh: 20 người; trong đó: Nhật Bản: 18 người, Hàn Quốc EPS: 02 người.

Số lao động được hỗ trợ theo Quyết định 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định: 11

4. Giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp:

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN: 1.313 người.

Số người có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 1.103 người.

Số người bị hủy QĐ hưởng trợ cấp thất nghiệp: 06 người.

Số người tạm dừng hưởng TCTN: 40 người.

Số người tiếp tục hưởng TCTN: 12 người.

Số người chuyển hưởng TCTN

+ Chuyển đi: 22 người.

+ Chuyển đến: 17 người.

Số người được giới thiệu việc làm: 288 người.

Số người được hỗ trợ học nghề: 173 người.

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415