TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 02/2019

 • 12/03/2019
 • 404

Tháng 02/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 95 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 5.377 chổ việc làm trống; 108 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau

1. Nhu cầu tuyển dụng lao động phân theo nhóm ngành và trình độ:

TT

Ngành nghề

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

121

76

11

7

27

22

54

2

Tài chính – Kế toán

58

26

9

13

36

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

169

81

1

 

26

23

119

4

Công nghệ - Kỷ thuật

245

22

21

27

41

33

123

5

Giáo dục – Y tế

14

12

10

2

2

 

 

6

Chế biến

4.400

3.800

 

 

50

50

4300

7

Xây dựng

7

 

4

3

 

 

 

 

Chăn nuôi – Trồng trọt

100

50

 

 

 

 

100

8

Văn phòng

48

21

30

16

2

 

 

9

Vận tải – Kho bãi - XNK

215

75

 

 

 

215

 

 

Tổng cộng

5.377

4.163

86

68

184

343

4.696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Giải quyết việc làm phân theo nhóm ngành và trình độ

 

TT

Ngành nghề

 

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

19

13

5

1

1

 

12

2

Tài chính – Kế toán

9

9

2

6

1

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

25

18

1

 

2

3

19

4

Công nghệ - Kỹ thuật

14

 

 

4

5

 

5

5

Chăn nuôi – Trồng trọt

3

3

1

 

 

 

2

6

Xây dựng

3

 

1

1

 

 

1

7

Giáo dục – Y tế

2

2

 

 

2

 

 

8

Chế biến

24

22

 

2

5

 

17

9

Văn phòng

4

2

3

1

 

 

 

10

Vận tải, kho bãi, XNK

5

 

 

 

1

3

1

 

Tổng cộng

108

69

13

15

17

6

57

3. Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

Số lượt người được tư vấn XKLĐ: 384 lượt người

Số lao động đăng ký tham gia chương trình: 133 người; trong đó Nhật Bản: 128 người, Hàn Quốc EPS: 04 người, Hàn Quốc biển: 01 người

Số lao động đăng ký tham gia phỏng vấn đơn hàng sang Nhật Bản làm việc: 84 người

Số lao động đạt phỏng vấn các đơn hàng Nhật Bản: 45 người

Số lao động có lịch xuất cảnh: 22 người; trong đó Nhật Bản: 20 người, Hàn Quốc EPS: 02 người.

4. Giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp:

Số người được tư vấn việc làm, học nghề: 257 người

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN: 257  người.

Số người có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 292 người.

Số người được hỗ trợ học nghề: 76 người.

Tất cả người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đều được tư vấn về việc làm, học nghề, đồng thời được giới thiệu việc làm phù hợp với nhu cầu của người lao động.

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415