TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 01/2019

 • 18/02/2019
 • 379

Tháng 01/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 33 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 893 chổ việc làm trống; 53 lao động có nhu cầu tìm việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng lao động phân theo nhóm ngành và trình độ:

TT

Ngành nghề

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

13

10

1

2

2

4

4

2

Tài chính – Kế toán

12

6

4

4

4

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

117

60

 

2

10

12

93

4

Công nghệ - Kỷ thuật

608

269

7

6

26

55

514

5

Giáo dục – Y tế

3

2

1

 

2

 

 

6

Chế biến

10

5

 

 

 

 

10

7

Xây dựng

44

 

19

 

 

25

 

8

Văn phòng

6

4

5

1

 

 

 

9

Vận tải – Kho bãi - XNK

80

 

 

 

 

80

 

 

Tổng cộng

893

356

37

15

44

176

621

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nhu cầu tìm việc làm phân theo nhóm ngành và trình độ

 

TT

Ngành nghề

 

 

Tổng số

Trong đó nữ

Trình độ lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

LĐPT

1

Kinh doanh – Bán hàng

7

5

2

2

1

 

2

2

Tài chính – Kế toán

1

1

 

1

 

 

 

3

Dịch vụ - Phục vụ

3

2

 

 

 

 

3

4

Công nghệ - Kỹ thuật

7

 

1

1

3

 

2

5

Chế biến

30

24

2

7

2

 

19

6

Văn phòng

2

1

2

 

 

 

 

7

Vận tải, kho bãi, XNK

3

 

1

 

 

1

1

 

Tổng cộng

53

33

8

11

6

1

27

3. Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

Số lượt người được tư vấn XKLĐ: 90 lượt người

Số lao động đăng ký tham gia chương trình: 30 người

Số lao động đăng ký tham gia phỏng vấn đơn hàng sang Nhật Bản làm việc: 29 người

Số lao động đạt phỏng vấn các đơn hàng Nhật Bản: 21 người

Số lao động có lịch xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc: 22 người

4. Giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp:

Số người được tư vấn việc làm, học nghề: 315 người

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN: 229  người.

Số người có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 225  người.

Số người được hỗ trợ học nghề: 04 người.

Tất cả người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đều được tư vấn về việc làm, học nghề, đồng thời được giới thiệu việc làm phù hợp với nhu cầu của người lao động.

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415